Aktualności

 • 2018-11-02 01:08:44

  Lublin strefa 60+

  Program ten, skierowany do mieszkańców Miasta Lublina w wieku powyżej 60 lat, ma na celu wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, zwiększenie dostępności do różnego rodzaju usług i dóbr oraz poprawę jakości życia osób starszych i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku. Potwierdzeniem uczestnictwa w Programie jest posiadanie „Lubelskiej Karty Seniora”, która umożliwia osobom starszym korzystanie z szerokiego wachlarza usług z zakresu kultury, sportu, rekreacji, nauki i zdrowia na preferencyjnych warunkach. Program ułatwia seniorom rozwój swoich pasji i zainteresowań oraz uatrakcyjnia sposób spędzania czasu wolnego.

  https://lublin.eu/mieszkancy/seniorzy/program-lublin-strefa-60/lubelska-karta-seniora/

 • 2018-11-04 00:49:23

  Bridge60+

  Rosnąca przeciętna długość życia a co za tym idzie „starzejące się” społeczeństwo generuje nowe problemy. Jednym z nich jest niska aktywność w grupie ludzi po 60-tym roku życia. Aktywność tak fizyczna jak i umysłowa. W mniejszych aglomeracjach trudno o wyciągnięcie ludzi z tej grupy wiekowej sprzed telewizora głównie z powodu braku oferty na zagospodarowanie ich wolnego czasu.

  O ile skutki małej aktywności ruchowej są dobrze znane o tyle o negatywnych efektach braku kontaktów społecznych oraz regularnego ćwiczenia umysłu niewiele się mówi a jeszcze mniej robi by to zmienić.

  http://bridge60plus.eu/o-programie/program-bridge60/

 • 2018-11-02 00:57:28

  Fundacja SZPILKA

  Fundacja SZPILKA inicjuje i wspiera wszelkie formy aktywności artystycznej, twórczego rozwoju, działanie na rzecz budzenia i wzmocnienia aktywności osób, w tym w szczególności kobiet. Mottem fundacji jest „OTWÓRZ SIĘ PRZEZ / NA SZTUKĘ”.

  http://www.fundacjaszpilka.pl/