Nasza oferta

Trochę słów o nas

Opinie

Usługi opieki domowej na terenie Lublina

Do niedawna obowiązywał w Polsce model opieki, opierający się głównie na opiece nieformalnej świadczonej przez członków rodziny i krewnych, a więc korzystający głównie z zasobów sieci krewniaczych. Świadczyły ją głównie kobiety oraz osoby w wieku 50 lat i więcej, należące do szeroko pojętej rodziny.


W ostatnich latach widać jednak konieczność zmiany takiego modelu, co spowodowane jest z jednej strony znacznym wzrostem liczby osób w wieku 65 lat i więcej, zmianami struktury rodzin i gospodarstw domowych, z drugiej zaś spadkiem dzietności i wzrostem mobilności ludności. Wszystko to prowadzi do kurczenia się zasobów opieki nieformalnej opartej na bliższej lub dalszej rodzinie i wzrostu zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.


Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, Centrum Opieki świadczy usługi opiekuńcze wszystkim osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny, wymagają pomocy, a są jej pozbawione.


Oferta

Oferujemy krótko i długoterminową opiekę w środowisku domowym Pacjenta. Nasze opiekunki pomagają w rezerwacji wizyty lekarskiej, zabiegów rehabilitacyjnych itp., w pójściu do lekarza, robieniu zakupów, przygotowaniu posiłków, bieżącym utrzymaniu czystości, wyjściu na spacer, w codziennej toalecie, kąpieli, dbają o kontakty z otoczeniem i aktywizację Podopiecznego.


Oferujemy krótkoterminową opiekę w środowisku domowym w nagłych wypadkach, polegającą na zapewnieniu opieki i wsparcia po wyjściu ze szpitala, w okresie rekonwalescencji, podczas zaplanowanych i nieprzewidzianych wyjazdów rodzin i najbliższych.


Osobom, którym dokucza samotność oferujemy pomoc w formie osoby do towarzystwa, wybranej spośród naszych opiekunek, odpowiednio dobranej do potrzeb emocjonalnych i intelektualnych Podopiecznego. Wizyty takiej osoby ożywiają często samotne i monotonne życie, pomagają w aktywnym spędzaniu wolnego czasu, umilają czas. Opiekun może towarzyszyć na spacerze, na zakupach, u lekarza, poczytać książkę czy porozmawiać itp.


Wszystkie usługi świadczone są w domu Podopiecznego.


Osobom po urazach, wypadkach, operacjach, zabiegach operacyjnych oferujemy pomoc rehabilitantów, którzy swoim doświadczeniem, wiedzą i umiejętnościami pomogą wrócić do pełnej sprawności.


Korzystając z usług sprawdzonych i zaprzyjaźnionych firm pomagamy w znalezieniu wykonawców usługi sprzątania mieszkania, porządków po remontach, montażu specjalistycznych urządzeń i drobnych napraw domowych.


CENNIK